• Członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
  od 2022
 • Członek Rady Naukowej Muzeum Techniki w Warszawie
  2015-2017 (do rozwiązania)
 • Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
  2013 - 2017
 • Inicjator i przewodniczący Zespołu Społecznego ds. Opracowania Inwentaryzacji i Dokumentacji Konserwatorskiej oraz Założeń Rekonstrukcyjnych i Nadzoru Wykonawczego odbudowy ostatniego samochodu Marszałka Józefa Piłsudskiego Cadillac Fleetwood Special Passenger Limousine z 1934 roku
  2012-2014
 • Wiceprzewodniczący Rady Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
  2012 -2016 i od 2017
 • Patron merytoryczny „Zlotu Pojazdów II Rzeczpospolitej” i "Motoclassic" w Zamku Topacz pod Wrocławiem
  2011-2012-2013-2014
 • Członek Rady Programowej Biblioteki „Automobilisty” Wydawnictwa Z. P. Grupa w Warszawie
  2007-2009
 • Członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego, Londyn
  od 1999
 • Członek Rady Naukowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
  1996–2000
 • Członek Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
  od 1998
 • Członek Rady Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn
  1996 –2002
 • Członek Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, Londyn
  1990 –2007 (do rozwiązania)
 • Członek Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
  od 1990
 • Członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie
  od 1990
 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii
  od 1990
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Brukseli
  od 1990
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii
  1988–2000 (do rozwiązania)
 • Członek rzeczywisty Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
  od 1987
 • Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historyków Techniki w Warszawie
  od 1984