I. Realizacja dokumentów filmowych w TVP S.A. (dla TVP Polonia, TVP Historia i TVP3) – pomysłodawca, autor/współautor scenariusza, komentarza, dialogów i współpraca realizacyjna:

 • Z orłem w koronie (historia legalnych władz RP 1935–1990 r., od 1939 r. na obczyźnie),
 • ORP Błyskawica w obronie Cowes (obrona miasta, w którym powstał okręt przed niemieckimi nalotami w II wojnie światowej i dzisiejsza pamięć), 
 • Londyńskie dni Generała Sikorskiego (działalność na obczyźnie Premiera Rządu RP i Naczelnego Wodza polskich Sił Zbrojnych),
 • Dla Niepodległej (odtwarzanie kadr Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie od 1949 r.),
 • Wszystko, co nasze… (los po wojnie na Zachodzie pokolenia urodzonego w II Rzeczpospolitej opowiedziany historią życia Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie),
 • Pojazdy powstańczej Warszawy (pojazdy używane przez Armię Krajową w czasie Powstania Warszawskiego),
 • Lądowanie w Oxfordzie (historia gen. bryg. Alfonsa Maćkowiaka – polskiego spadochroniarza, po wojnie trenera zwycięskich lekkoatletów w Oxfordzie),
 • Zwyczajny bohater (prawdziwa historia ks. Ignacego Skorupki i legenda jego dokonania),
 • Zapomniana flotylla (Flotylla Pińska Polskiej Marynarki Wojennej w walkach 1920 i 1939 roku oraz w okresie pokoju),
 • Insygnia Wolności (przekazanie z Londynu atrybutów władzy prezydenckiej II RP do Polski),
 • Hel – kapitulacji nie będzie? (upowszechnienie problemu celowego zagospodarowania cypla helskiego, z podkreśleniem jego militarnej historii),
 • Generał polskich nadziei – Władysław Anders (hitoria bohatera II wojny światowej i przywódcy emigracji niepodległościowej),
 • Gdy Polska powiedziała – NIE! (rekonstrukcja przemówienia ministra Józefa Becka w Sejmie RP 5 maja 1939 r.),
 • Nie tylko koń i szabla – nowatorskie koncepcje wojskowe Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1920 roku („bronie szybkie” – motoryzacja armii – pierwsze zastosowanie taktyczne w Europie),
 • Polska Góra była ich redutą… Kostiuchnówka 1916 (największa bitwa Polaków w I wojnie światowej, stoczona przez wszystkie 3 Brygady Legionów Polskich),
 • Grunwaldzkie refleksje. Pole chwały po sześciu wiekach (opisanie bitwy i pamięć o niej; etos zwycięstwa aktualny do dzisiaj),
 • Całym życiem… Ryszarda Kaczorowskiego testament Prezydenta (dokonania ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie i ich przesłanie dla potomnych),
 • Z frontu polsko-sowieckiego 1920 (10 felietonów historycznych o najważniejszych wydarzeniach wojny z bolszewicką Rosją 1919-1920),
 • Powrót po 100 latach. Polacy z Ameryki w Armii Błękitnej (ochotnicy polscy z USA w Armii Polskiej we Francji w I wojnie światowej),
 • Błękitna Armia 1914-1919 (tworzenie we Francji ochotniczej Armii Polskiej, jej walki w I wojnie światowej i transport do Polski),
 • Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej – w przygotowaniu.
 • Dni przełomu – listopad 1918 (autor scenariusza)
 • Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018 (konsultacja)
 • Polskie Skrzydła. 100-lecie (konsultacja)
 • Ja, Terytorials (konsultacja)
 • Wojska Obrony Terytorialnej. Historia i współczesność (konsultacja)
 • Słudzy Wolności. Ordynariat Polowy w służbie Wojska Polskiego 1919-2019 (konsultacja)
 • Nie tylko Biblioteka (pomysłodawca, konsultacja)
 • Ziuk. Młody Piłsudski (konsultacja historyczna)
 • Jedyny taki – wykrywacz uśpionego zabójcy (autor scenariusza)
 • Polski zwycięzca Bitwy o Atlantyk (autor scenariusza)
 • Kanał Augustowski – dzieło życia Ignacego Prądzyńskiego (autor scenariusza)
 • Peryskop Gundlacha – oczy alianckich czołgów (konsultacja scenariuszowa)
 • Chocim 1621 – cztery wieki po bitwie (autor scenariusza)
 • Tynne – Termopile Kresów (konsultacja historyczna)
 • Armia Krajowa – co zapisane trwać będzie (konsultacja merytoryczna)
 • Polskie wynalazki – siła alianckich skrzydeł (pomysłodawca, konsultacja scenariuszowa)
 • Polskie wynalazki. Polsten (pomysłodawca, konsultacja scenariuszowa)
 • Rejon umocniony Hel. Ludzie i dzieło (autor scenariusza)
 • Reduta 56 – ostatni świadek (konsultacja historyczna i scenariuszowa)
 • Sport w Legionach Polskich (konsultacja historyczna i scenariuszowa)

II. Cykliczny program historyczny TVP 1 „Sensacje XX wieku” – współscenarzysta i współrealizator (wybór):

 • Hel 1939 (3 odcinki),
 • Bitwa pod Mokrą ( 4 odcinki),
 • Polska w ogniu (3 odcinki),
 • ORP Orzeł (8 odcinków),
 • Wojna polsko-bolszewicka (3 odcinki),
 • Katyń (2 odcinki),
 • Tragedia i nadzieja (2 odcinki),
 • Tajna gra (3 odcinki),
 • Beria – historia bezprawia (3 odcinki),
 • Zaginione archiwa (3 odcinki),
 • Generał Kutrzeba (2 odcinki).

 III. Inne produkcje historyczno-edukacyjne, rejestrowane przez TVP S.A. – pomysłodawca, współscenarzysta i współpraca realizacyjna (wybór):

 • widowisko historyczno-artystyczne pt. „1939-1945. Wspominamy" podczas centralnych obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 8 maja 2015 r.
 • widowisko historyczno-artystyczne „Legiony Polskie w Warszawie 1916” na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 6 grudnia 2016 r.
 • Śladami zbrodni i walki 1944-1956 (serial dokumentalny)
 • Koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy- remake koncertu zorganizowanego przez Ligę Kobiet 18 listopada 1918 roku