Konsultant historyczny:

 • Agencji Produkcji Telewizyjnej „Poltel” przy produkcji filmu "Kim jest ten człowiek" o inż. Tadeuszu Tańskim i samochodach CWS (1985 r.),
 • Wydawnictw Komunikacji i Łączności, Warszawa jako opiniodawca książki "Polskie Motocykle 1945-1985" (1993 r.),
 • Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie przy organizacji konferencji naukowej "Generał Władysław Anders – z ziemi włoskiej do Polski" (1994 r.),
 • Wydawnictwa „Baran i Suszczyński”, Kraków, przy opracowaniu książki "100 lat Polskiej Motoryzacji" (2002 r.),
 • Muzeum Powstania Warszawskiego jako opiniodawca historyczno-techniczny repliki powstańczego samochodu pancernego „Kubuś” (2004 r.),
 • Ośrodka Badań Naukowych „Karta” przy opracowaniu albumu "Rok 1920" (2005 r.),
 • TV Polonia TVP S.A. przy produkcji filmu "Byłyśmy pestkami" (2005 r.),
 • TV Polonia TVP S.A. przy produkcji filmu "Marynarze spokojnych wód" (2006 r.),
 • TV Polonia TVP S.A. przy produkcji reportażu "Polscy inżynierowie aliantom" (2006 r.),
 • Wydawnictwa Z. P. Poligrafia przy tworzeniu książki "Kronika Oddziałów Zaopatrywania 1 Dywizji Pancernej" - dobór fotografii i podpisy (2007 r.),
 • Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn), przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej "Generał Władysław Anders i jego żołnierze" (2007 r.),
 • Wydawnictwa Sejmowego Kancelarii Sejmu RP przy opracowywaniu książki "Mała Polska nad Tamizą" (2009 r.),
 • Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy organizacji Koncertu Galowego "Póki w narodzie myśl swobody żyje", inaugurującego obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej (2009 r.),
 • TVP S.A. przy produkcji filmu "Pomnik niepoprawny politycznie" (2009 r.),
 • Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy organizacji Koncertu Galowego "Zaczęło się w Polsce", dedykowanego Panu Ryszardowi Kaczorowskiego, ostatniemu Prezydentowi II RP w 90 rocznicę urodzin, kończącego obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz rejestracji filmowej przez TVP SA tego wydarzenia (2009 r.),
 • TVP S.A. przy produkcji filmu „Cóż, że spadła jedna z gwiazd...” – Bitwa o Anglię 1940 roku (2010 r.),
 • TVP S.A. przy produkcji filmów i programów historycznych:
  • "Księgi mają swoje losy..." w 95 rocznicę powołania Centralnej Biblioteki Wojskowej (2014 r.)
  • "Bitwa pod Łowczówkiem" w 100 lecie bitwy (2014 r.)
  • "Warszawskie adresy Marszałka" w 80 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego (2015 r.)
 • Spór o historię (2016 r.):
  • „Zaczęło się 1 września” – w rocznicę wybuchu II wojny światowej
  • „Sowiety wkroczyły” – „nóż w plecy” 17.09.1939 r.
  • „Odsiecz wiedeńska – sukces czy porażka?”
 • Cyklu „Śladami zbrodni i walki 1944-1956” (2016-2018 r.):
  • „Studio dyskusyjne”
  • „Więzienie przy Rakowieckiej – stalinowskie wrota piekieł”
  • „Toledo i inne katownie UB na Pradze”
  • „Łączka na Powązkach – tajemnice kwatery ofiar komunizmu”
  • „Obóz NKWD w Rembertowie”
  • "Białystok"
  • "Gdańsk"
  • "Lublin"
  • "Kraków - Święty Michał i Fort "Luneta""
  • "Kraków - Więzienie przy Montelupich"
  • "Katowice. "Bartek" i jego oddział"
  • "Konspiracyjne Wojsko Polskie"
  • "Ziemia Radzyńska"
  • "Kielce"
  • "Katowice. Oddział "Wędrowiec""
  • "Ostrołęka"
  • "Debata"
  • "Mordy sądowe"
  • "Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego"
  • "Procesy pokazowe"
  • "Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego"
  • "Sądownictwo powojenne"
  • "Akcje pozorowane"
  • "Komunistyczne bestie"
  • "Pruszków"
  • "Radom"
  • "płk Witalis Skorupka" - odcinek specjalny
 • „Zamordowane miasto. Straty wojenne Warszawy” – debata studyjna (2016 r.)
 • „Odrodzone miasto. Warszawa powstaje z popiołów” – debata studyjna (2016 r.)