Wydawnictwa zwarte:

 1. PORÁZIK J., ORAVES J.; TARCZYŃSKI J. (oprac. wersji polskiej), Stare motocykle, Warszawa, "Sport i Turystyka", 1984.
 2. TARCZYŃSKI J., ROSTOCKI A. M., Automobilizm w Warszawie do roku 1939, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 3. TARCZYŃSKI J., Katalog motocykli świata 1989, Warszawa, „Młody Technik”, 1989.
 4. TARCZYŃSKI J., JOŃCA A., SZUBAŃSKI R., Wrzesień 1939 : pojazdy Wojska Polskiego : barwa i broń, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990.
 5. TARCZYŃSKI J., Katalog motocykli świata 1990, Warszawa, „Młody Technik”, 1990.
 6. TARCZYŃSKI J., Początki polskiej motoryzacji : samochody CWS, Warszawa,  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1991.
 7. TARCZYŃSKI J., Polskie motocykle 1918-1945, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1991.
 8. TARCZYŃSKI J., Samochodowe działa przeciwlotnicze w Wojsku Polskim 1918-1939 : organizacja, sprzęt, walki 1939 roku, London, Komisja Historyczna b.[byłego] Sztabu Głównego PSZ [Polskich Sił Zbrojnych] dla Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego, 1993.
 9. TARCZYŃSKI J., Motocykl CWSM 111 – Sokół 1000 M 111 : pojazdy Wojska Polskiego 1918-1945, Pruszków, Ajaks, 1994.
 10. TARCZYŃSKI J., Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim : szkic historyczny, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1994.
 11. TARCZYŃSKI J., 12 batalion pancerny, Pruszków, „Ajaks”, 1995.
 12. TARCZYŃSKI J., BARBARSKI K., JOŃCA K., Pojazdy w Wojsku Polskim = Polish Army vehicles : 1918-1939, Londyn, Komisja Historyczna b.[byłego] Sztabu Głównego PSZ [Polskich Sił Zbrojnych] dla Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego, Pruszków, „Ajaks”, 1995.
 13. TARCZYŃSKI J., 8 batalion pancerny, Pruszków, „Ajaks”, 1996.
 14. CEPA H., TARCZYŃSKI J. (oprac.), Wybrane zagadnienia łączności armii II Rzeczypospolitej, Londyn, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 1997. 
 15. TARCZYŃSKI J. (oprac.), Organizacja wysyłki i odbioru zrzutów materiałowych dla Armii Krajowej w wybranych dokumentach, Londyn, Studium Polski Podziemnej, 2001.
 16. TARCZYŃSKI J., Polskie motocykle 1918-1945, wyd. II uzupełnione, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
 17. TARCZYŃSKI J., SZCZERBICKI T., Samochody osobowe Polski Fiat 508 i 518, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
 18. KNYT A. (wybór i oprac. ), ODZIEMKOWSKI J., TARCZYŃSKI J., KOCHANOWSKI J. (weryfikacja historyczna), Rok 1920 : wojna Polski z Rosją bolszewicką, Warszawa, Karta : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2005.
 19. KULIGOWSKA K.; TARCZYŃSKI J. (wstęp), Podkowa z hacelami : zarys dziejów Zakładów Przemysłowych "Podkowa" S.A. Legionowo, Legionowo, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2005.
 20. TARCZYŃSKI J., Polskie motocykle 1918-1945, wyd. III rozszerzone, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
 21. TARCZYŃSKI J., SZCZERBICKI T., Mercedes a sprawa polska, Warszawa, Ośrodek Karta, 2006.
 22. TARCZYŃSKI J., Samochodowe działa przeciwlotnicze w Wojsku Polskim 1918-1939, Warszawa, Z. P. Poligrafia, 2007.
 23. TARCZYŃSKI J., SZCZERBICKI T., Mercedes a sprawa polska (wersja angielska), Warszawa, Ośrodek Karta, 2007.
 24. TARCZYŃSKI J., "Kubuś" : pancerka powstańczej Warszawy, Warszawa, ZP Wydawnictwo, 2008.
 25. SAWKA M (oprac.); TARCZYŃSKI J. (red.); URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH, Zakończenie Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i koncert galowy "Zaczęło się w Polsce" w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dedykowany Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu prezydentowi II Rzeczypospolitej z okazji 90. rocznicy urodzin, Warszawa, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 2009.
 26. TARCZYŃSKI J., CWS : samochody inż. Tańskiego, Warszawa, Wydawnictwo ZP, 2009.
 27. TARCZYŃSKI J., KUNERT A. K., KUBIK M., Komitet Honorowy obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej: 1939-1989 zaczęło się w Polsce, Warszawa Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 2009 (biogramy).
 28. TARCZYŃSKI J., Pojazdy powstańców warszawskich 1944, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
 29. CYGAN W., TARCZYŃSKI J., WYSOCKI W., Ryszard Kaczorowski Prezydent RP, Mińsk Mazowiecki, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2010.
 30. TARCZYŃSKI J., SZCZERBICKI T., Mercedes a sprawa polska, wyd. II uzupełnione, Warszawa, Ośrodek Karta, 2010.
  1. Wspomnienie. Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w]: Ryszard Kaczorowski. Żołnierz, harcerz, prezydent. Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 2010, wyd. spec.
 31. Ryszard Kaczorowski w mojej pamięci, [w]: Ryszard Kaczorowski. Żołnierz, harcerz, prezydent. Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 2010, wyd. spec.
 32. CYGAN W., TARCZYŃSKI J., WYSOCKI W., Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej = President Ryszard Kaczorowski Honorary Citizen of Polish Lands and Cities, Mińsk Mazowiecki, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2011.
 33. TARCZYŃSKI J., Samochód Polski Fiat Łazik 508 III W – najpopularniejszy samochód terenowy II RP, Warszawa, ZP Wydawnictwo, 2011.
 34. TARCZYŃSKI J., Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Warszawa – Londyn, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2012.
 35. TARCZYŃSKI J., SZCZERBICKI T., Samochody terenowe na ziemiach polskich, Warszawa, Wydawnictwo ZP, 2012.
 36. BARAŃSKA E. [et. al.] (oprac.), TARCZYŃSKI J. (wstęp), Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojsko polskie w Afganistanie : bibliografia selektywna, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2013.
 37. ROWECKI S., TARCZYŃSKI J. (przedm.), Walki uliczne, Warszawa, Wydawnictwo ZP, 2013.
 38. SIKORA K. (red.), CZEKAJ-WIŚNIEWSKA B. (red.), SKRABACZ A. (red.), WESOŁOWSKI A. (red.), TARCZYŃSKI J. (red.), Wigilie polskiego żołnierza, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2013.
 39. TARCZYŃSKI J. (wstęp), GOCUŁ M. (przedm.), Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2013 : bibliografia selektywna, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2013.
 40. DZIAŁ BIBLIOGRAFII WOJSKOWEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (oprac.); TARCZYŃSKI J. (wstęp), Legiony Polskie 1914-1918 : bibliografia selektywna, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2014.
 41. TARCZYŃSKI J., KONDRACKI T., Monitory flotylli pińskiej, Warszawa, Edipresse Polska, 2014.
 42. TARCZYŃSKI J., Łazik Polski Fiat 508 III W,  Warszawa, Edipresse Polska, 2014.
 43. TARCZYŃSKI J., SOKÓŁ-POTOCKI M., Ostatni samochód Józefa Piłsudskiego : Cadillac 355D, Warszawa, Historyczna, 2014.
 44. TARCZYŃSKI J., ŻAK A. C. (red.), ODZIEMKOWSKI J. (oprac.), Legiony Polskie 1914-1918, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2014.
 45. ŻYRKIEWICZ L., TARCZYŃSKI J.(przedm.), Samochody pancerne : historja, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa, 2014.
 46. CZEKAJ-WIŚNIEWSKA B. (oprac.), DYMCZYK B. (oprac.), SZACOŃ A. (oprac.), TARCZYŃSKI J. (wstęp), Czarno-białe satyryczne, wojskowe historyjki rysunkowe z lat 1917-1945, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.
 47. PIWOWARSKA K. (oprac.), CHLEBICKA-ABRAMOWICZ B.(oprac.), PAJKA A.(oprac.), TARCZYŃSKI J. (wstęp), Bibliografia zawartości "Bellony" 1945-1950, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.
 48. TARCZYŃSKI j. (przedmowa); GRZEGORCZYK W. (wstęp ); CZEKAJ-WIŚNIEWSKA B., [et.al.] (wybór i oprac. materiałów), Plakat wojskowy w Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej = Military Poster in the Special Collection's Department of the Central Military Library, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.
 49. TARCZYŃSKI J. (red. naukowa), Polska myśl techniczna w II wojnie światowej : w 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie : materiały pokonferencyjne, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.
 50. TARCZYŃSKI J., Cadillac 355 D : ostatni samochód Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Fundacja PZU, 2015.
 51. TARCZYŃSKI J., KONDRACKI T., Dwudziestolecie międzywojenne. T. 50, Samochody Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, Edipresse Polska : Bellona, 2015.
 52. TARCZYŃSKI J., ŻAK A. C. (red.), ODZIEMKOWSKI J. (oprac.), Legiony Polskie 1914-1918, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.
 53. TARCZYŃSKI J., ŻAK A. C. (red.), STACHEWICZ M. (przedm.), Adiutanci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.
 54. WALIGÓRA B., TARCZYŃSKI J. (przedm.), Bitwa Warszawska 1920 : bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 VIII 1920, Warszawa, Graf_ika, 2015. 
 55. TARCZYŃSKI J., Wojskowy Instytut Techniczny PSZ w Wielkiej Brytanii. Działania na rzecz motoryzacji powojennej Polski – motocykl S-150 [w:] „Polska myśl techniczna…”, Warszawa, CBW, 2015.
 56. FAŁKOWSKI W. (przedm.), TARCZYŃSKI J. (wstęp), ŻEBROWSKI L. (rys historyczny), KURCZAB J. (koment. historyczny), BARAŃSKA E. (wybór i przygotowanie materiałów) [et. al.], Żołnierze Niezłomni : w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 1, Lata 1945-1947, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2016.
 57. DWORCZYK M. (przedm.), TARCZYŃSKI J. (wstęp), [et.al.], Żołnierze Niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 2, Lata 1948-1956, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.
 58. TARCZYŃSKI J. (ed.), Polish technological achievements during world war II : collective work, Warsaw, The Central Military Library named after Marshal Józef Piłsudski, 2016.
 59. TARCZYŃSKI J. (pomysłodawca, przedm.); KURCZAB J., RZĄP D. (oprac.), Zakłady przemysłowe Pragi Południe w służbie Wojska Polskiego : 1918-1939 : katalog wystawy, Warszawa, [Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego], 2016.
 60. TARCZYŃSKI J. (red.), Jubileuszowe X Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej : materiały pokonferencyjne, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2016.
 61. TARCZYŃSKI J. (wstęp), POŁUCH T. (przedm.), ODZIEMKOWSKI J. (koment. historyczny), SOKÓŁ-POTOCKI M. (wybór i przygotowanie materiałów) [et. a;.], Żandarmeria Wojskowa w dokumentach z lat 1918-1939. T. 1, Dzienniki Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2016.
 62. TARCZYŃSKI J. (wstęp); CZEKAJ-WIŚNIEWSKA B. [et.al.] (red.); GWARA M. [et.al.] (wybór i opracowanie materiałów), Plakaty w zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej : katalog, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2016.
 63. TARCZYŃSKI J., KUNERT Z. (red.), ODZIEMKOWSKI J., Legiony Polskie 1914-1918, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2016.
 64. Katyń to nie tylko dramat sowieckiego ludobójstwa, „Zeszyty Katyńskie” 2017, nr 26 specjalny „Zbrodnia katyńska. Polska a Rosja. Wyście z kryzysu prawdy”.
 65. KUNIKOWSKI J. (scen. wyst.) [et. al.], TARCZYŃSKI J. (konsultacja) [et al.], Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2016 , Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.
 66. TARCZYŃSKI J., Kondracki T., Zjednoczenie Polski w Wielkiej Brytanii 1997-2013, (w przygotowaniu do druku).
 67. TARCZYŃSKI J., Najnowocześniejsze ciężarówki II RP – PZInż. 703/713 i wersje pochodne, Warszawa, Grupa ZP Sp. z. o. o., (w przygotowaniu do druku).
 68. TARCZYŃSKI J., Polski „Harley-Davidson”: motocykl CWS – Sokół 1000, Warszawa, Grupa ZP Sp. z. o. o., (w przygotowaniu do druku).
 69. TARCZYŃSKI J., TYM J. S. (red. nauk.) ŻARYN J. (wstęp), [et.al.] , Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.
 70. TARCZYŃSKI J. (przedm.), DOBROWOLSKI P., Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.
 71. TARCZYŃSKI J. (wstęp), SOKÓŁ-POTOCKI M. (wybór i przygotowanie materiałów) [et. al.] Żandarmeria Wojskowa w dokumentach z lat 1918-1939. T. 2, Dzienniki Rozkazów Dowództw Okręgów Korpusów, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.
 72. TARCZYŃSKI J., Nowatorskie koncepcje w konstrukcjach cywilnych pojazdów mechanicznych w Polsce w latach 1918-1939 (wybór) [w:] Adamczak A. (red.) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Wolters Kluwer, 2018.
 73. TARCZYŃSKI J., GŁOMBIŃSKA A. (red. tekstu), OCHOCIŃSKI P., Historia 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. majora Stefana Starzyńskiego, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018. 
 74. LEPECKI M. [et. all.], TARCZYŃSKI J. (wstęp do reprintu), Józef Piłsudski na Syberii, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018. 
 75. TARCZYŃSKI J. (redakcja naukowa), WYSOCKI W. M. (red.), ODZIEMKOWSKI J. (oprac.), Legiony Polskie 1914-1918, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018.
 76. TARCZYŃSKI J. (wstęp), BARAŃSKA E. (wybór i przygotowanie materiałów) [et. al.], Żołnierze Niezłomni : w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 3, Bibliografia selektywna do 2018 roku, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018.
 77. KUNERT Z., BIAŁAS M. (scenariusz wystawy), TARCZYŃSKI J. (konsultacja merytoryczna), Niepodległa 1918... : ludzie i wydarzenia : katalog wystawy = Independence 1918... : people and events : exhibition catalog, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018.
 78. RZĄP D., WERENS A., KOZA K. (scenariusz wystawy), TARCZYŃSKI J. (konsultacja merytoryczna), Odbudowa Wojska Polskiego : walki o granice 1918-1921 : katalog wystawy = Reconstruction of the Polish Armed Forces : the battle for Poland's borders, 1918-1921 : the exhibition catalogue, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018.
 79. TARCZYŃSKI J. (red.), Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018 : jednodniówka przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100 rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018.
 80. KUNIKOWSKI J. (tekst), BIAŁAS M. [et. all.], TARCZYŃSKI J. (konsultacja merytoryczna), Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018 , Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2018.
 81. Działacz polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. Wywiad z dr. Janem Tarczyńskim, rozmawiał Maksymilian Sokół Potocki [w:] Gmitruk J., Judycki Z., Skoczek T. (red.), Polscy działacze emigracyjni w walce o niepodległości. Referaty sympozjalne, Warszawa, Fundacja Polonia Semper Fidelis, 2018.
 82. CZEKAJ-WIŚNIEWSKA B., DYMCZYK B [et. all.], TARCZYŃSKI J. (konsultacja), Najcenniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego : katalog wystawy = The most valuable, the most interesting, the most beautiful collections of the Central Military Library named after the Marshal Józef Piłsudski : exhibition catalog, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2019.
 83. 100-lecie Centralnej Biblioteki Wojskowej 1919-2019 : Warszawa, 13 czerwca 2019 r. : numer okazyjny / [projekt zrealizowany pod redakcją dr. Jana Tarczyńskiego], Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2019.
 84. TARCZYŃSKI J., SZCZUREK T., BYDOŃ B. (red. naukowa), [et. all.], Polska myśl techniczna w II wojnie światowej. - Wydanie 2. Uzupełnione, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 85. TARCZYŃSKI J. (editor), Polish technological achievements during World War II : collective work - Second edition, expended , Warsaw : Central Military Library named after Marshal Józef Piłsudski, 2020.
 86. TARCZYŃSKI J. (wstęp, przew. zespołu redakcyjnego), SOKÓŁ-POTOCKI M., BARAŃSKA E. [et. all.], Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2020.
 87. TARCZYŃSKI J. (przedm.), GUZDEK J. (słowo wstępne), BIAŁAS M., GAŁKOWSKI A. [et. all.] (scenariusz), Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego = From the Military Bishopric to the Military Ordinariate, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego : Ordynariat Polowy, 2020.
 88. TARCZYŃSKI J. (pomysłodawca), KASPRZYK J.J. (przedm.), KUNERT Z. (scenariusz), Ryszard Kaczorowski : ostatni Prezydent Drugiej Rzeczypospolitej [wystawa i katalog przygotowany przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego], Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 2020.
 89. TARCZYŃSKI J. (nad. merytoryczny), SOKÓŁ-POTOCKI M. (wybór i przygotowanie materiałów) [et. al.], Żandarmeria Wojskowa w dokumentach z lat 1918-1939. T. 3, Dzienniki Rozkazów (Tajne), Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2020.
 90. TARCZYŃSKI J. (konsultacja), Jak to było pod Warszawą. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2020.
 91. BŁASZCZAK M. (przedmowa), TARCZYŃSKI J. (wstęp), SOKÓŁ-POTOCKI M. (przew. zespołu redakcyjnego), [et. all.], Powstania Śląskie w polskiej prasie wojskowej z lat 1918-1922 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2021.
 92. TARCZYŃSKI J. (konsultacja), BIAŁAS M., KUNERT Z., [et. all.], Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego = The Armed Forces of the Polish Underground State, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2022.
 93. TARCZYŃSKI J. (konsultacja), KURCZAB J., KUNERT Z., [et. all.] Powstania śląskie : Śląsk w walce o niepodległość = Silesian uprisings : Silesia in struggle for Polishness,/Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2022.
 94. TARCZYŃSKI J. (pomysłodawca), KURCZAB J., BIAŁAS M., [et. all.] Polski przemysł lotniczy : 1918-1939 = The Polish aviation industry : 1918-1939, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2022.
 95. TARCZYŃSKI J. (konsultacja), BIAŁAS M., KUNERT Z., [et. all.] Niepodległa 1918... : ludzie i wydarzenia = Independence 1918... : people and events, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2022.
 96. TARCZYŃSKI J. (konsultacja), SZACOŃ A. (pomysł i oprac.), Józef Piłsudski : człowiek, który uratował Europę = the man who saved Europe, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2022.
 97. TARCZYŃSKI J. (red.), LIS A. (red.) Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego / 2022.
 98. KUNERT Z., TARCZYŃSKI J. (et. all.) Gdynia : na straży wybrzeża : guards the Polish coast : 1921-1939, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2023
 99. TARCZYŃSKI J. (konsultacja), Powstanie Styczniowe = The January Uprising : 1863, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2023

 

Periodyki:

1. Sylwetka miesiąca: inż. Stanisław Panczakiewicz (1900-1982), „Młody Technik” 1982, nr 7.

2. Sylwetka miesiąca: inż. Władysław Zalewski (1882-1977), „Młody Technik” 1982, nr 8.

3. Sylwetka miesiąca: prof. mgr inż. Mieczysław Dębicki 1905-1977, „Młody Technik” 1982, nr 9.

4. Motocykle w Europie (do 1939 roku), „Młody Technik”, 1982, nr 9.

5. Sylwetka miesiąca: prof. inż. Jan Werner (1904-1966), „Młody Technik” 1983, nr 1.

6. Motocykle Polskie 1918-1939: CWS M55, „Młody Technik” 1983, nr 1.

7. Motocykle Polskie 1918-1939: CWS M 111 - Sokół 1000 M 111, „Młody Technik” 1983, nr 2.

8. Sylwetka miesiąca: dr inż. Mieczysław Skwierczyński, „Młody Technik” 1983, nr 2.

9. Sylwetka miesiąca: inż. Władysław Mrajski (1893-1963) , „Młody Technik” 1983, nr 3.

10. Motocykle Polskie 1918-1939: Sokół 600 RT M211, „Młody Technik” 1983, nr 3.

11. Motocykle Polskie 1918-1939: MOJ, „Młody Technik” 1983, nr 4.

12. Sylwetka miesiąca: prof. mgr .inż. Edward Habich, „Młody Technik” 1983, nr 4.

13. Sylwetka miesiąca: inż. Zygmunt Okołów-Podhorski (1902-1962), „Młody Technik” 1983, nr 5.

14. Motocykle Polskie 1918-1939: Perkun 98 i 125, „Młody Technik” 1983, nr 5.

15. Sylwetka miesiąca: Mieczysław Łukawski (1904-1976), „Młody Technik” 1983, nr 6.

16. Motocykle Polskie 1918-1939: Tornedo, „Młody Technik” 1983, nr 6.

17. Ratujmy polskie pojazdy motoryzacyjne z lat międzywojennych, „Młody Technik” 1983, nr 6.

18. Motocykle Polskie 1918-1939: Niemen 98, „Młody Technik” 1983, nr 7.

19. Sylwetka miesiąca: prof. inż. Aleksander Rummel, „Młody Technik” 1983, nr 7.

20. Sylwetka miesiąca: inż. Witold Jakusz (1880-1972), „Młody Technik” 1983, nr 8.

21. Motocykle Polskie 1918-1939: Podkowa 98, „Młody Technik” 1983, nr 8.

22. Ratujmy Polskie Pojazdy z lat międzywojennych; dokończenie, „Młody Technik” 1983, nr 8.

23. Motocykle Polskie 1918-1939: SHL 98, „Młody Technik” 1983, nr 9.

24. Sylwetka miesiąca: prof. Franciszek Janik (1900-1975), „Młody Technik” 1983, nr 9.

25. Sylwetka miesiąca: prof. Leszek Dulęba, „Młody Technik” 1983, nr 10.

26. Motocykle Polskie 1918-1939: Sokół 200M 411, „Młody Technik” 1983, nr 10.

27. Motocykle Polskie 1918-1939: SM 98, WNP i ZUCH, „Młody Technik” 1983, nr 11.

28. Sylwetka miesiąca: prof. Zdzisław Rytel (1895-1979), „Młody Technik” 1983, nr 11.

29. Motocykle Polskie 1918-1939: Lech, Orlę 350, Sokół 500, SM 500, „Młody Technik” 1983, nr 12.

30. Ciężarówki Polskie 1918-1939: Ciągnik „Ursus” model 1921/1922, „Młody Technik” 1984, nr 2.

31. Samochody ciężarowe w Europie (do roku 1920), „Młody Technik” 1984, nr 2.

32. Autobusy Warszawy 1919-1939, „Młody Technik” 1984, nr 3.

33. Ostatnia jazda „piętrusa”, „Młody Technik” 1984, nr 3.

34. Ciężarówki Polskie 1919-1936: „Ursus A”, „Młody Technik” 1984, nr 4.

35. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Saurer (silniki wysokoprężne, podwozia ciężarowe i autobusowe), „Młody Technik” 1984, nr 6.

36. Moto Veteran Session 1984, „Młody Technik” 1984, nr 7.

37. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Polski Fiat 621 L i R, „Młody Technik” 1984, nr 8.

38. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Ciągnik C4P, „Młody Technik” 1984, nr 10.

39. Ciężarówki Polskie 1919-1939: PZInż 302, „Młody Technik” 1984, nr 12.

40. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Polski Fiat 508 III (pick-up i furgon zamknięty), „Młody Technik” 1985, nr 1.

41. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Polski Fiat 618, „Młody Technik” 1985, nr 3.

42. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Ciągnik PZInż 322, „Młody Technik” 1985, nr 5.

43. Zanim pojawił się mały Fiat, „Młody Technik” 1985, nr 6.

44. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Ciągnik PZInż 202, „Młody Technik” 1985, nr 7.

45. Z krzyżem w liściastym wieńcu. Pojazdy Pogotowia Ratunkowego w Warszawie do 1939 roku, „Młody Technik” 1985, nr 7.

46. Ciężarówki Polskie 1919-1939: PZInż 703, „Młody Technik” 1985, nr 9.

47. Ciężarówki Polskie 1919-1939: PZInż 713 i 723, „Młody Technik” 1985, nr 11.

48. Jedyny w Polsce Studebaker, „Młody Technik” 1985, nr 11.

49. Ciężarówki Polskie 1919-1939: PZInż 222, „Młody Technik” 1986, nr 3.

50. Ciekawe książki, „Młody Technik” 1986, nr 4.

51. Magnum Trophaeum ’86, „Młody Technik” 1986, nr 5.

52. Ciężarówki Polskie 1919-1939: Ciągnik PZInż 303, „Młody Technik” 1986, nr 10.

53. Ciężarówki Polskie 1919-1939: PZInż 603, „Młody Technik” 1986, nr 12.

54. Samochody pożarnicze Warszawy do 1939 roku (w 60-tą rocznicę zmotoryzowania Straży Ogniowej), „Młody Technik” 1988, nr 5.

55. Terenowy wóz pożarniczy Lwowa, „Młody Technik” 1988, nr 5.

56. Dwusuwowy „Boxer” z Zschopau, „Młody Technik” 1988, nr 6.

57. Czy znasz pojazdy NRD (konkurs), „Młody Technik” 1988, nr 6.

58. Citroen nie był pierwszy? Polski „2CV” a.d. 1932, „Młody Technik” 1988, nr 8.

59. To już historia. Polskie jednoślady 1945-1965, „Młody Technik” 1988, nr 9.

60. W 70 rocznicę odzyskania niepodległości: francuskie pojazdy w służbie wojsk II Rzeczpospolitej, „Młody Technik” 1988, nr 11.

61. Samochód gangstera, „Młody Technik” 1988, nr 12.

62. Co się stanie z samochodem prezydenta?, „Młody Technik” 1989, nr 2.

63. Ciekawe pojazdy II Rzeczpospolitej, „Młody Technik” 1989, nr 3.

64. Londyńskie autobusy piętrowe, „Młody Technik” 1989, nr 5.

65. Nauka i Technika na znaczkach pocztowych. Stare polskie samochody i motocykle, „Młody Technik” 1989, nr 5.

66. Na końcu o początku, „Młody Technik” 1989, nr 9.

67. Pojazdy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r., „Młody Technik” 1989, nr 9, nr 11.

68. Pojazdy Września 1939 r. cz. II, „Młody Technik” 1990, nr 1.

69. Pojazdy Września 1939 r. cz. III, „Młody Technik” 1990, nr 2.

70. Pojazdy Września 1939 r. cz. IV, „Młody Technik” 1990, nr 3.

71. BMW K 1, „Młody Technik” 1990, nr 3.

72. Enfield India Bullet 350, „Młody Technik” 1990, nr 4.

73. Pojazdy Września 1939r. cz. V, „Młody Technik” 1990, nr 4.

74. Pojazdy Września 1939r. cz.VI, „Młody Technik” 1990, nr 5.

75. Honda GL 1500 Gold Wing, „Młody Technik” 1990, nr 5.

76. Bimota YB 6 Ex-Up 1,0, „Młody Technik” 1990, nr 6.

77. Pojazdy Września 1939 r. cz. VII, „Młody Technik” 1990, nr 7.

78. Suzuki RGV250, „Młody Technik” 1990, nr 7.

79. Honda ST 1100 Pan European, „Młody Technik” 1990, nr 9.

80. Pojazdy Września 1939r., dokończenie cyklu, „Młody Technik” 1990, nr 9.

81. Honda NS 125 R-K, „Młody Technik” 1990, nr 10.

82. Honda XRV 750L Africa Twin, „Młody Technik” 1990, nr 11.

83. Honda CN 250, „Młody Technik” 1990, nr 12.

84. Kawasaki KDX 125 SR, „Młody Technik” 1991, nr 1.

85. Honda CBR 1000 F, „Młody Technik” 1991, nr 2.

86. NSU HK 101 – ciągnik na spadochronie, „Młody Technik” 1991, nr 2.

87. Ducati 851 Superbike Strada, „Młody Technik” 1991, nr 3.

88. Honda NX 250, XR 250 L, Kawasaki KLR 250, Suzuki DR 250 S, „Młody Technik” 1991, nr 4.

89. Kawasaki ZZ Rl 100 – Motocykl Roku 1990, „Młody Technik” 1991, nr 5.

90. Zlot motocyklowy Strurgis 90, „Młody Technik” 1991, nr 5.

91. Fantic 50 – dla każdego, „Młody Technik” 1991, nr 6.

92. Honda CD 250 U, „Młody Technik” 1991, nr 8.

93. Kawasaki 2XR400-L1, Yamaha F2R400RRSP, Honda VFR400R3-M, „Młody Technik” 1991, nr 10.

94. Ducati 907 I.E., „Młody Technik” 1991, nr 12.

95. „Mutanty” motocyklowe kontra standaryzacja, „Młody Technik” 1992, nr 1.

96. Kawasaki KR-1S, „Młody Technik” 1992, nr 2.

97. Pojazdy Wojska Polskiego 1918-1939: Packard 2-3t, „Młody Technik” 1993, nr 11.

98. Pojazdy Wojska Polskiego: Krupp L2 H 43, „Młody Technik” 1994, nr 3.

99. Pojazdy Wojska Polskiego 1918-1939: Ford A, „Młody Technik” 1994, nr 5.

***

1. Niełatwo regenerować samochody retro, „Motor” 1980, nr 1.

2. Polski autobus ekonomiczny Ursus 723 G, „Motor” 1980, nr 4.

3. Policja drogowa w międzywojennej Polsce, „Motor” 1980, nr 4.

4. Historia Polskiej Motoryzacji: Ciągnik lotniskowy PZInż. 322, „Motor” 1981, nr 8.

5. Z myślą o przyszłość, „Motor” 1980, nr 17.

6. Terenowy Renault 1920, „Motor” 1980, nr 17.

7. Ruchomy warsztat, „Motor” 1980, nr 17.

8. Historia Polskiej Motoryzacji: Polski Fiat 618 lekkie podwozie ciężarowe, „Motor” 1980, nr 19.

9. Historia Polskiej Motoryzacji: Zwycięski silnik, „Motor” 1980, nr 19.

10. Historia Polskiej Motoryzacji: Berliety z demobilu, „Motor” 1980, nr 21.

11. Jeszcze o autobusie PZInż Ursus 723 G, „Motor” 1980, nr 21.

12. Historia Polskiej Motoryzacji: Dzieło entuzjastów, „Motor” 1980, nr 23.

13. Historia Polskiej Motoryzacji: PZInż 202, „Motor” 1980, nr 23.

14. Pożyteczna praca dyplomowa, „Motor” 1980, nr 27.

15. Historia Polskiej Motoryzacji: PZInż – chlubna karta naszej techniki, „Motor” 1980, nr 29.

16. Historia Polskiej Motoryzacji: Samochody od Lilpopa: Bądź jednym z 13 milionów, „Motor” 1980, nr 34-35.

17. Historia Polskiej Motoryzacji: Niezwykła kierownica, „Motor” 1980, nr 34-35.

18. Historia Polskiej Motoryzacji: Ford T w Polsce, „Motor” 1980, nr 42.

19. Historia Polskiej Motoryzacji: Wisła – nieznany polski motorower, „Motor” 1980, nr 42.

20. Historia Polskiej Motoryzacji: PZInż. 303 – lekki samochód terenowy, „Motor” 1980, nr 47.

21. Historia Polskiej Motoryzacji: „Orlę” Rafała Ekielskiego, „Motor” 1980, nr 47.

22. Konkurs noworoczny Czy pamiętasz?(l), „Motor” 1981, nr 1.

23. Historia Polskiej Motoryzacji: CWS M 111 – Sokół 1000, „Motor” 1981, nr 8.

24. Konkurs noworoczny Czy pamiętasz?(2), „Motor” 1981, nr 14.

25. Historia Polskiej Motoryzacji: Pierwsze samojazdy krajowe, „Motor” 1981, nr 21.

26. Historia Polskiej Motoryzacji: Ciągniki sprzed 60 lat, „Motor” 1981, nr 31.

27. Historia Polskiej Motoryzacji: Silniczek Raczyńskiego, „Motor” 1981, nr 31.

28. Historia Polskiej Motoryzacji: Warszawska montownia G.M.C., „Motor” 1981, nr 38.

29. Historia Polskiej Motoryzacji: Dookoła świata, „Motor” 1981, nr 38.

30. Zlot motocykli weteranów, „Motor” 1981, nr 40.

31. Mistrz Moto-Sam 81, „Motor” 1981, nr 40.

32. Historia Polskiej Motoryzacji: Lux-Sport, „Motor” 1981, nr 43.

33. Historia Polskiej Motoryzacji: Ciężarówki Ursus, „Motor” 1981, nr 46.

34. Motocykle w Muzeum Techniki, „Motor” 1981, nr 50

35. Historia Polskiej Motoryzacji: Popularny samochodzik Galkar, „Motor” 1982, nr 2.

36. Historia Polskiej Motoryzacji: Uniwersalny ciągnik PZInż 302, „Motor” 1982, nr 8.

37. Historia Polskiej Motoryzacji: Początki Automobilklubu, „Motor” 1982, nr 15.

38. Inżynier Stanisław Panczakiewicz (z żałobnej karty), „Motor” 1982, nr 16.

39. 11 warszawski zlot motocykli weteranów, „Motor” 1982, nr 19.

40. Historia Polskiej Motoryzacji: Saurer – polski samochód ekonomiczny, „Motor” 1982, nr 23.

41. Stare samochody – recenzja, „Motor” 1982, nr 28.

42. Historia Polskiej Motoryzacji: Setka z „Podkowy”, „Motor” 1982, nr 29.

43. Historia Polskiej Motoryzacji: „Hart” – czy tylko zamierzenie produkcyjne?, „Motor” 1982, nr 29.

44. Historia Polskiej Motoryzacji: Transporter sprzed 45 lat, „Motor” 1982, nr 34.

45. Historia Polskiej Motoryzacji: Pierwsze motocykle w Polsce dzieło Mistrza Choińskiego, „Motor” 1982, nr 34.

46. Historia Polskiej Motoryzacji: CWS-y inż. Tańskiego, „Motor” 1983, nr  1.

47. Historia Polskiej Motoryzacji: Samochód popularny W.M., „Motor” 1983, nr 9.

48. Historia Polskiej Motoryzacji: Sparta z ulicy Pięknej, „Motor” 1983, nr 9.

49. Historia Polskiej Motoryzacji: Stetysz – samochód na polskie drogi, „Motor” 1983, nr 15.

50. Uczniowie konserwatorami zabytków – rozmowa tygodnia, „Motor” 1983, nr 23.

51. Historia Polskiej Motoryzacji: „AS”, „Motor” 1983, nr 27.

52. Lekki wóz półterenowy PZInż 627, „Motor” 1983, nr 27.

53. Historia Polskiej Motoryzacji: Z mydlarni do zbiornika, „Motor” 1983, nr 37.

54. Historia Polskiej Motoryzacji: Lech – pierwszy Polski motocykl, „Motor” 1983, nr 37.

55. Historia Polskiej Motoryzacji: „Polonia”, „Motor” 1983, nr 44.

56. Historia Polskiej Motoryzacji: Samochód dla Kowalskiego A.D.1922, „Motor” 1983, nr 44.

57. Historia Polskiej Motoryzacji: Oświęcim – Praga, „Motor” 1983, nr 49.

58. Historia Polskiej Motoryzacji: Od Stara 20 do Stara 28/29, „Motor” 1984, nr 1.

59. Historia Polskiej Motoryzacji: Powojenne jednoślady (1), „Motor” 1984, nr 10.

60. Historia Polskiej Motoryzacji: Powojenne jednoślady (2), „Motor” 1984, nr 12.

61. Historia Polskiej Motoryzacji: Od nadwozi do Jelcza i Autosana 09, „Motor” 1984, nr 16.

62. Historia Polskiej Motoryzacji: Lubliny, Żubry i pojazdy dostawcze, „Motor” 1984, nr 18.

63. Historia Polskiej Motoryzacji: Samochody osobowe (l) Warszawy, „Motor” 1984, nr 21.

64. Historia Polskiej Motoryzacji: Samochody osobowe (2) FSO Syrena (modele 100-104), „Motor” 1984, nr 24.

65. Historia Polskiej Motoryzacji: Mikrus MR 300, „Motor” 1984, nr 27.

66. Historia Polskiej Motoryzacji: Twórcza myśl konstruktorów, „Motor” 1984, nr 30.

67. Historia Polskiej Motoryzacji: Uterenowiony Polski Fiat 618, „Motor” 1984, nr 42.

68. Historia Polskiej Motoryzacji: Jaki był motorower Niemen, „Motor” 1984, nr 42.

69. Historia Polskiej Motoryzacji: Łucznik – nieznany motocykl II Rzeczpospolitej, „Motor” 1984, nr 46.

70. Nowy eksponat Muzeum Techniki, „Motor” 1984, nr 48.

71. Historia Polskiej Motoryzacji: Jak zostać szoferem, „Motor” 1984, nr 49.

72. Historia Polskiej Motoryzacji: Ubiór do auta, „Motor” 1985, nr 1.

73. Historia Polskiej Motoryzacji: Sokół 600 RT M 211, „Motor” 1985, nr 4.

74. Chausson do muzeum, „Motor” 1985, nr 9.

75. Historia Polskiej Motoryzacji: CWS M 55, „Motor” 1985, nr 12.

76. Historia Polskiej Motoryzacji: MOJ 130 – śląski dwusuw, „Motor” 1985, nr 16.

77. „Podkowa”, „Motor” 1985, nr 19.

78. Historia Polskiej Motoryzacji: Ciężarówka sprzed 50 lat, „Motor” 1985, nr 20.

79. Historia Polskiej Motoryzacji: Nieznana „siedemdziesiątka piątka”, „Motor” 1985, nr 31.

80. Historia Polskiej Motoryzacji: III zlot motocykli dawnych i ciężkich – Legionowo, „Motor” 1985, nr 31.

81. Historia Polskiej Motoryzacji: PZInż 703 – następca Polskiego Fiata 621, „Motor” 1985, nr 41.

82. Historia: Autobusy Londynu, „Motor” 1988, nr 38.

83. Muzeum motoryzacji w Syon Park, „Motor” 1988, nr 40.

84. W siedemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości: Początki motoryzacji, „Motor” 1988, nr 45.

85. Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, „Auto-Motor-Sport”, 1994, nr 31.

86. Pojazdy w Wojsku Polskim 1918-1921: Pojazdy w oddziałach polskich obcych armii, „Auto-Motor-Sport”, 1994, nr 45.

87. Pojazdy w Wojsku Polskim 1918-1921: Walki o granice 1919-1921, „Auto-Motor-Sport”, 1994, nr 46.

88. Walki o granice 1919-1921: Wojna z Rosją Radziecką, „Auto-Motor-Sport”, 1994, nr 47.

***

1. Samochód popularny inż. Mrajskiego (w siedemdziesięciolecie powstania), „Automobilista” 1999, nr 4.

2. Citroen a sprawa Polska cz. 1, „Automobilista” 2000, nr 7.

3. Citroen a sprawa Polska cz. 2, „Automobilista” 2000, nr 8.

4. Lech 1929-1932, „Automobilista” 2001, nr 14.

5. Polski motocykl z Edynburga, „Automobilista” 2001, nr 16.

6. Sokół 125 – pierwszy powojenny Polski motocykl, „Automobilista” 2003, nr 40.

7. Powstańcze pojazdy, „Automobilista” 2004, nr 52.

8. CWS miniaturka – zagadka z numeru 48, „Automobilista” 2005, nr 62.

9. BMW Cl nie był pierwszy, „Automobilista” 2006, nr 76.

10. O powołanie Narodowego Muzeum Techniki, „Automobilista” 2006, nr 79.

11. Powrót „518-tki”, „Automobilista” 2007, nr 1 (82).

12. Pierwsza Polska Terenówka, „Automobilista” 2007, nr 6(87).

13. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 1: Legiony Polskie. 1 i 2 Korpus Polski. Sojusznicze czołgi w polskich oddziałach na Wschodzie, „Automobilista” 2010, nr 3(119).

14. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 2: Sytuacja ogólna odbudowującego się Państwa polskiego. Motorowe zakupy zagraniczne. Walki o Lwów, „Automobilista” 2010, nr 4(120).

15. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 3: Powstanie Wielkopolskie. Trzecie Powstanie Śląskie, „Automobilista” 2010, nr 5(121).

16. Uterenowiony Polski Fiat 508 III W Łazik 1935-1939, „Automobilista” 2010 , wyd. spec. 1 (czerwiec).

17. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 4: 1 Pułk Czołgów, „Automobilista” 2010, nr 6(122).

18. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 5: Walki z Rosją bolszewicką 1919-1920, „Automobilista” 2010, nr 7(123).

19. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 6: Sławne zagony motorowe wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku: na Żytomierz i na Kowel, „Automobilista” 2010, nr 8(124).

20. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 7: Pojazdy naziemnej obsługi lotnictwa, „Automobilista” 2010, nr 9(125).

21. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 8: Centralne Warsztaty Samochodowe, „Automobilista” 2010, nr 10(126).

22. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Część 9: Centralne Warsztaty Samochodowe, „Automobilista” 2010, nr 11(127).

23. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Konkurs, „Automobilista” 2010, nr 12(128).

24. Pojazdy Wojska Polskiego w okresie walk o granice 1918-1921. Rozwiązanie konkursu, „Automobilista” 2011, nr 2(130).

25. Wywiad gospodarczy USA a automobilizm II Rzeczypospolitej, „Automobilista” 2011, nr 12(140).

26. Stetysz – polski samochód kolonialny, „Automobilista” 2013, nr 1

27. Ford na ziemiach polskich. To już ponad 100 lat! Cz. 1, „Automobilista” 2013, nr 5.

28. Ford w Polsce To już ponad 100 lat! Cz. 2, Fordy w walce o polską państwowość 1918-1921, „Automobilista” 2013, nr 6.

29. Ford w Polsce To już ponad 100 lat! Cz. 3, Fordy w II Rzeczypospolitej, „Automobilista” 2013, nr 7.

30. Sokół 500. Nareszcie w domu!, „Automobilista” 2013, nr 11.

31. Szczęśliwe zakończenie, „Automobilista” 2015, nr 1.

***

1. SM500 – motocykl z fabryki musztardy, „Motocykl” 1993, R.1, nr 2(02). 

2. Król polskich dróg, „Motocykl” 1993, R.2, nr 1(05).

3. Terenowe przyczepki II Rzeczypospolitej, „Motocykl” 1993, R.2, nr 2(06).

4. Przyczepki: z tyłu? z przodu?, „Motocykl” 1993, R.2, nr 2(06).

***

1. Samochodzik popularny, „Poznaj Swój Kraj” 1989, nr 1.

2. Pierwsze „samojazdy” krajowe, „Poznaj Swój Kraj” 1989, nr 2.

3. Motocykle z Legionowa, „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 6.

4. Zwycięski „Tornedo”, „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 8.

5. Polski ciągnik gąsienicowy, „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 9.

6. Motocykl z Radomia, „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 10.

7. Pierwsze polskie motocykle, „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 11.

8. Niezwykła kierownica, „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 12.

***

1. Pasek, Fredro, … Szudek, „Tydzień” – dodatek do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” 1997, nr 19.

2. Uśmiech za uśmiech, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (Londyn)” 1999, nr 35.

3. Życie właściwie urozmaicone, czyli Stanisława Rolińskiego motorowe przypadki, „Magazyn Relaks” dodatek do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza (Londyn)” 1999, nr 56.

4. Żagle staw, banderę spuść, „Tydzień Polski” dodatek do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza (Londyn)” 2000, nr 34.

5. Polski motocykl z Edynburga, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Tydzień Polski (Londyn)” 2001, nr 5.

6. Recenzja książki Przemysława A. Szudka pt. W służbie Marsa. T. 2, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Tydzień Polski (Londyn)” 2001, nr 52.

7. O trwaniu wbrew wszystkiemu : z Janem Tarczyńskim, o jego filmie, rozmawiała Tesa Ujazdowska, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Tydzień Polski (Londyn)” 2003, nr 6.

8. Inżynier Jerzy Płoszajski, konstruktor lotniczy, „Dziennik Polski (Londyn)” 2007, nr 249.

9. Warszawskie podsumowanie Roku Generała Władysława Andersa, „Tydzień Polski” dodatek do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza (Londyn)” 2.03.2008 r.

10. Nie tylko szablą i karabinem.... Polskie osiągnięcia techniczne w okresie II wojny światowej, „Dziennik Polski (Londyn)” 2009, wyd. spec. z 1.01.2009.

11. Gdy Polska powiedziała – NIE!, „Dziennik Polski (Londyn)” 2009. wyd. spec. z 1.09.2009.

12. Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W 90 rocznicę urodzin, „Dziennik Polski (Londyn)” 2009, wyd. spec. z 27.11.2009 r.

13. Ryszard Kaczorowski. Cieniom Katynia był wierny... „Dziennik Polski (Londyn)” 2010, wyd. spec. z 10.05.2010 r.

14. Lotnicy polscy w Bitwie o Anglię. 70. rocznica obrony brytyjskiego nieba. 1940-2010, „Dziennik Polski (Londyn)” 2010, wyd. spec. z 4-5.09.2010 r.

15. Rekonstrukcje historyczne w Polsce coraz popularniejsze, „Dziennik Polski (Londyn)” 2010, nr 171.

16. Generał Władysław Anders w bitwie o Monte Cassino, „Dziennik Polski (Londyn)” 2011, wyd. spec. z 14.08.2011 r.

17. Polityk z zasadami, „Dziennik Polski (Londyn)” 2011, nr 175.

18. Rada Narodowa RP – ośrodek życia politycznego emigracji, „Dziennik Polski (Londyn)” 2012, wyd. spec. z 5.01.2012 r.

19. Nie mam ochoty kopać się z koniem. Rozmowa z Markiem Majewskim, poetą i satyrykiem, „Dziennik Polski (Londyn)” 2012, nr 15.

20. Ochotnicza Straż Pożarna – bohaterowie naszych czasów, „Dziennik Polski (Londyn)” 2012, nr 180.

21. 40. rocznica strajków robotniczych 1976 roku, „Tydzień Polski (Londyn)”, nr z 24 czerwca 2016.

22. Edycja specjalna „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” – słowo wstępne, „Dziennik Polski (Londyn)” 2017, wyd. spec. z 5.12.2017 r.

23. Ośrodek życia politycznego emigracji „Tydzień Polski” 2022, nr 11.

początki

23. Ośrodek życia politycznego emigracji , „Tydzień Polski” 2022, nr 11.

***

1. Motocykl CWS M 111-Sokół 100 M 111. Cz. 1, „Archeologia Wojskowa” 1992, nr 1.

2. Motocykl CWS M 111-Sokół 100 M 111. Cz. 2, „Archeologia Wojskowa” 1993, nr 2.

3. Z Polski do Francji i Anglii, „Archeologia Wojskowa” 1993, nr 2.

***

1. Wierny cieniom Katynia, „Kombatant” 2010, nr 4.

2. W trosce o kombatantów, „Kombatant” 2011, nr 4.

3. Całym życiem w służbie Rzeczypospolitej (Jan Tarczyński rozmawia z Dorotą Gałaszewską-Chilczuk), „Kombatant” 2019, nr 11.

***

1. Lwów zawsze pierwszy..., „Do broni!” 2009, nr 1-2.

2. Polski Fiat 508 III W Łazik – geneza i konstrukcja, „Do broni!” 2010, nr 3-4.

***

1. Konie mechaniczne w Błękitnej Armii, „Polska Zbrojna-Historia” 2017, nr 1/2.

2. Księgi mają swoje losy…, rozmowa z dr. Janem Tarczyńskim o skarbach, jakie kryje w swoich zbiorach Centralna Biblioteka Wojskowa., rozmawiała Anna Dąbrowska, „Polska Zbrojna” 2017, nr 7.

3. W obronie Warszawy, „Polska Zbrojna Historia” 2017, nr 3.

4. Konie mechaniczne w Błękitnej Armii, „Polska Zbrojna Historia” 2017, nr 1-2.

5. Samochody Marszałka, „Polska Zbrojna Historia” 2018, nr 1.

6. Wojskowe początki polskiej motoryzacji, „Polska Zbrojna Historia” 2018, nr 2.

7. Pana Prezydenta motocyklowy przypadek, „Polska Zbrojna Historia” 2018, nr 3.

8. Licencje pod wojskowym nadzorem, „Polska Zbrojna Historia” 2018, nr 4.

9. Dzieło legionowe Piłsudskiego, „Polska Zbrojna Historia” 2018, nr 4.

10. Ostatnia misja prezydenta / z Janem Tarczyńskim rozmawia Anna Dąbrowska „Polska Zbrojna” 2019, nr 5.

11. Rolls-Royce Marszałka, „Polska Zbrojna. Historia” 2019, nr 2.

12. Ostatni samochód Marszałka, „Polska Zbrojna. Historia” 2019, nr 3/4

13. Centralne Składy Samochodowe 1919-1921, „Polska Zbrojna. Historia” 2020, nr 1.

14. Brawurowe zagony motorowe, „Polska Zbrojna. Historia” 2020, nr 2.

15. Gdyby nie wojna... , „Polska Zbrojna. Historia” 2020, nr 3.

16. Rok 1920. Ludzie i technika, „Polska Zbrojna. Historia” 2020, nr 4.

17. Po wojnie…, „Polska Zbrojna. Historia” 2021, nr 1.

18. Pojazdy transportowe w III Powstaniu Śląskim, „Polska Zbrojna. Historia” 2021, nr 2.

19. Zagłada PZInż. „Terespolska” , „Polska Zbrojna. Historia” 2021, nr 3.

20. Samochody Prezydentów II Rzeczypospolitej – zwierzchników sił zbrojnych, część 1, „Polska Zbrojna. Historia” 2022, nr 1.

21. Samochody prezydentów II Rzeczypospolitej – zwierzchników Sił Zbrojnych, część 2, „Polska Zbrojna. Historia” 2022, nr 2.

22. „WM” inżyniera Władysława Mrajskiego, „Polska Zbrojna. Historia” 2022, nr 3

23. Terenowe motocykle II RP, „Polska Zbrojna. Historia” 2022, nr 4.

24. „AW” Tajemnica Bielan, „Polska Zbrojna. Historia” 2023, nr 1.

25. Motocykle dla powojennej Polski. Wojskowy Instytut Techniczny PSZ w Wielkiej Brytanii, , „Polska Zbrojna. Historia” 2023, nr 2.

26. Polak potrafi, „Polska Zbrojna. Historia” 2023, nr 3.

***

1. Fascynacja historią, „Bandera” 1998, nr 10.

2. Józef Piłsudski a unowocześnienie armii, „Orzeł Biały (Londyn)” 1995, nr 1511.

3. Margaret Thatcher dla Polski, „Cooltura (Londyn)” 2009, nr 6(255).

4. Ryszard Kaczorowski, były Prezydent RP, „Helska Bliza” 2009, nr 9(260).

5. Poświęcił swoje życie Katyniowi. Ryszard Kaczorowski 1919-2010 (wywiad z Janem Tarczyńskim), „Nasz Dziennik” 2010, nr 91.

6. Ryszard Kaczorowski. Przerwana lekcja patriotyzmu (wywiad z Janem Tarczyńskim), „Gala” 2010, nr 17-18(409).

7. Pierwsza Dama Emigracji, „Gala” 2012, nr 7(473).

8. Łaziki 508 III W w polskiej i obcej służbie, „Modelarstwo” 2011, nr 1 (4).

9. Skrzydła i motor, „Gapa. Lotniczy Magazyn Historyczny” 2012, nr 1.

10. Prezydent Kaczorowski wspierał Polskę: rozmowa z Janem Tarczyńskim, „Do Rzeczy” 2015, nr 51.

11. Jedyny taki... : ostatni samochód Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskich zbiorach muzealnych = One of a kind : the last car of Marshal Joseph Pilsudski in the Polish museum collections, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2015, nr 2.

12. To też zabytki… motocykle, „Spotkania z zabytkami” 1983, nr 2 (12).

13. W ten ostatni romans Piłsudskiego nie chce mi się wierzyć, rozmowa z dr. Janem Tarczyńskim, rozmawiała Agnieszka Sztyler-Turovsky, kobieta.onet.pl

14. Historia wciąga jak dobry kryminał, „Gala Men” 2018-2019, nr 4, specjalny.

15. Odezwij się jak najszybciej. 10 kwietnia 2010 roku mieli lecieć prezydenckim tupolewem, ale nie polecieli i wciąż żyją. Inaczej niż przed katastrofą, choć trudno o tym mówić / Jakub Kowalski wywiad z Janem Tarczyńskim, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, 2019, nr 14.

16. Początki polskiej motoryzacji, „Mówią Wieki : Magazyn Historyczny”, 2019, nr 4.

17. Zjednoczenie Polski w Wielkiej Brytanii 1997-2013, „Studia i Materiały CBW”, 2019, nr 3.

18. Początki polskiej motoryzacji, „Mówią Wieki” 2019, nr specjalny 4.

19. Polskie flotylle rzeczne w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920) / Tadeusz Kondracki, Jan Tarczyński, „Biuletyn Informacyjny / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Główny” 2020, nr 8.