• Certyfikat Ukończenia Szkolenia „Korupcja w administracji publicznej”, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa
  październik 2017
 • Dyplom ukończenia kursu archiwalnego I stopnia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Archiwum Wojskowe,
  Warszawa maj 2013
 • Dyplom doktora nauk historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  Warszawa maj 2008
 • Dyplom ukończenia kursu marketingu i zarządzania w Hi-Spec International Limited,
  Londyn kwiecień 2004
 • Dyplom magistra historii,
  Uniwersytet Warszawski czerwiec 1979
 • Dyplom ukończenia kursu przewodników miejskich PTTK,
  Warszawa maj 1975
 • Dyplom technika medycyny, specjalizacja radiologiczna, Zawodowe Studium Medyczne nr 4,
  Warszawa czerwiec 1974