• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, 2007 rok)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (Londyn, 1990 rok)
 • Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju (Warszawa, 2020)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa, 2011 rok)
 • Medal Ministra Sprawiedliwości „Zasłużonemu” (Warszawa, 2018)
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci  Narodowej (Warszawa, 2011 rok)
 • Medal "Pro Bono Poloniae" (Warszawa, 2018 rok)
 • Medal „Pro Patria” (Warszawa, 2016 rok)
 • Medal „Pro Memoria” (Warszawa 2007 rok)
 • Medal „Milito pro Christo” (Warszawa, 2021)
 • Medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie” (Warszawa, 2018)
 • Medal "Za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim" (Warszawa, 2015 rok)
 • Medal „Za Zasługi dla Wynalazczości” (Warszawa, 2019)
 • Medal Uniwersytetu Białostockiego (Białystok, 2001)
 • Medal „100-lecia Ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” (Warszawa, 2018)
 • Medal „25-lecia Żandarmerii Wojskowej” (Warszawa, 2015)
 • Medal „25-lecia 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego” (Hrubieszów, 2019)
 • Medal „100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (Warszawa, 2020)
 • Medal „100-lecia Akademii Sztuki Wojennej” (Warszawa, 2019)
 • Odznaka Pamiątkowa 80-lecia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej (Gdynia, 1998)
 • Odznaka Pamiątkowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (Warszawa, 2019)
 • Odznaka Pamiątkowa Dowództwa Garnizonu Warszawa (Warszawa, 2020)
 • Odznaka Pamiątkowa Departamentu Wychowania i Promocji Ministerstwa Obrony Narodowej (Warszawa, 2015)
 • Odznaka Pamiątkowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie (Warszawa, 2015)
 • Odznaka Pamiątkowa Wojskowego Instytutu Medycznego (Warszawa, 2019)
 • Odznaka Pamiątkowa Wojskowego Instytutu Wydawniczego (Warszawa, 2013)
 • Odznaka Pamiątkowa Służby Więziennej „Katyń" (Warszawa, 2018)
 • Medal Patrona Łódzkiego Garnizonu Policji (Łódź, 2017)
 • Krzyż Korpusu Wojska Polskiego (Częstochowa, 1998)
 • Honorowy Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (Warszawa, 2015)
 • Medal Zwycięstwa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii (Rio de Janeiro, 2009)
 • Medal 70-lecia Batalionów Chłopskich (Warszawa, 2011)
 • Kombatancki Krzyż Zwycięstwa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (Warszawa, 2015)
 • Odznaka Honorowa Związku Junackiej Szkoły Kadetów im. Generała Władysława Andersa (Londyn, 2006)
 • Medal Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Wierni przysiędze” (Gdynia, 2018)
 • „Złota Szabla” Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (Londyn, 1990)
 • Złota Odznaka Honorowa Instytutu Józefa Piłsudskiego (Londyn, 2000)
 • Medal „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna (Warszawa, 2017)
 • Medal „XX-lecia 2000-2020” Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
 • Medal „XXX Lat Straży Granicznej 1991-2021” (Warszawa, 2023)
 • Medal „Patrona Łódzkiego Garnizonu Policji” (Łódź, 2019 roku)
 • Medal im. Jadwigi Dunin-Borkowskiej Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” (2022 rok)
 • Medal „Semper Paratus” Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich (2022 rok)
 • Medal 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi (Łódź,2020)
 • Medal Zasłużony dla Rozwoju Techniki i Ruchu Stowarzyszeniowego im. inż. Piotra Drzewieckiego Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT (Warszawa, 2014)
 • Medal „Za zasługi” Głównej Biblioteki Lekarskiej
 • Medal pamiątkowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Medal „Za zasługi dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”
 • Medal „Za zasługi dla kultury w Wojsku Polskim”
 • Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (Londyn, 2007)
 • Złota Odznaka Honorowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT (Warszawa, 2006)
 • Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP (Warszawa, 2019)
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP (Warszawa, 2016)
 • Medal Związku Piłsudczyków RP „100-lecie Bitwy Warszawskiej” (Warszawa, 2020)
 • Medal Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego „Ludziom i Ojczyźnie” (Warszawa, 2018)
 • Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W Dowód Uznania” (Warszawa, 2014)
 • Odznaka pamiątkowa „Societas Medica Varsoviensis” (Warszawa, 2019)
 • Złota Odznaka Honorowa Automobilklubu Warszawskiego (Warszawa, 1982)
 • Nagroda Publicystyczna „Magnum Tropheum” Redakcji „Młodego Technika” (Warszawa, 1986)
 • Medal Pamiątkowy za udział w pracach Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie (Londyn, 1985)
 • Krzyż pamiątkowy 3. Dywizji Strzelców Karpackich
 • Członek Honorowy Stowarzyszenia b. Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej RP „Żandarm"
 • Członek Honorowy Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”
 • Członek Honorowy Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
 • Medal honorowy Poczty Polskiej im. Króla Polski Zygmunta II Augusta (2022 rok)

 

Dedykacja ks. Infułata Jana Sikorskiego, kapelana opozycjonistów internowanych w stanie wojennym i pierwszego kapelana Służby Więziennej w Odrodzonej Polsce.